کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

محورهای کنگره

هوشمند سازی و اصلاح نظام اداری

 1. مدیریت سیستم ها و فرایند های سازمانی
 2. الزامات و چالش های توسعه دولت الکترونیک
 3. سامانه های هوشمند و مبارزه با فساد سیستمی
 4. ضرورت های اصلاح نظام اداری و شیوه های تحقق آن
 5. الزامات فنی، زیرساختی، کارامدسازی و چابک سازی دولت (بازمهندسی دولت)
 6. آموزش، توانمندسازی و اطلاع رسانی مناسب در امر هوشمندسازی خدمات
 7. ایجاد سامانه متمرکز ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه ها
 8. الگوها و استانداردهای توسعه و استقرار دولت الکترونیک و سامانه های هوشمند اداری
 9. بازمهندسی فرایند های ارائه خدمات با رویکرد معماری سرویس گرا SOA
 10. ایجاد پایگاه های ملی در ارائه خدمات الکترونیکی
 11. نقش شرکت های دانش بنیان در اصلاح سیستم های هوشمند اداری
 12. الزامات فنی و زیرساختی کارامدسازی و چابک سازی دولت

سامانه های خبره

 1. کاربرد سامانه های خبره (در حوزه های پزشکی، حسابداری، منابع انسانی، GIS و ...)
 2. انواع سامانه های خبره، مزایا، محدودیت ها و طبقه بندی آنها
 3. الزامات سیستم های خبره: پایگاه دانش، موتور استنتاج، امکانات توضیح و رابط کاربر
 4. توسعه سامانه های خبره در جهت دستیابی به هوش مصنوعی
 5. منطق فازی و رابطه آن با سامانه های خبره

امنیت فناوری اطلاعات

 1. مدیریت ریسک و امنیت سایبری
 2. مقابله با بدافزارها و تهدیدات امنیتی (هک، فیشینگ، اسپم و ...)
 3. شیوه های نوین حفاظت و مراقبت از اطلاعات
 4. امنیت و حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی در شبکه های اجتماعی و فضای سایبری
 5. بانکداری الکترونیک و چالش های امنیتی
 6. نقش آموزش و فرهنگ سازی در مقابله با تهدیدات امنیتی
 7. سیستم های اطلاعاتی راهبردی

اینترنت اشیا

 1. ایجاد چهارچوب های استاندارد IOT
 2. ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری با بهره گیری از IOT
 3. بررسی الزامات قانونی و محدودیت های موجود در توسعه IOT
 4. فرهنگ سازی، معرفی و آشنایی عامه مردم با اینترنت اشیا
 5. معماری IOT و بررسی رویکردهای موجود در تحقق آن
 6. ضرورت ایجاد و تعیین استانداردهای لازم در گسترش IOT

محور آزاد

مرکز همایش