کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

معرفی اساتید خارجی

KostasBimpikis     

 

Assistant Professor of Operations, Information and Technology

Academic Area: 

Operations, Information & Technology

Research Statement

Professor Bimpikis research agenda lies in the interface of operations, economics and information technology. Much of his current research is focused on studying the economics of complex social networks and identifying the implications for individuals and businesses. Moreover, he is interested in issues arising in the operations of Internet-based markets.

Bio

Kostas Bimpikis is an Assistant Professor of Operations, Information and Technology at Stanford University’s Graduate School of Business. Prior to joining Stanford, he spent a year as a postdoctoral research fellow at the Microsoft Research New England Lab. Professor Bimpikis has received a PhD in Operations Research from the Massachusetts Institute of Technology in 2010, an MS in Computer Science from the University of California, San Diego and a BS degree in Electrical and Computer Engineering from the National Technical University of Athens, Greece.

 

Professor A.D. Marshall

Professor of Computer Vision

Contact Details

Computer Science & Informatics,
Cardiff University,
Queens Buildings,
5 The Parade, Roath,
Cardiff CF24 3AA, UK

Research Interests

I am a member of the Visual Computing Research Group. I am also Director of the interdisciplinary Human Factors Technology Centre involving the Schools of Engineering, Psychology and Computer Science and Informatics. My research interests cover a range of topics in computer vision, from low-level processing of images (both 2D and 3D) to high-level modelling and object recognition strategies, and data/information fusion. For many years I worked on 3D imagery with applications in object recognition and automatic inspection of mechanical objects. This research continues in the area of reverse engineering - building boundary representation CAD models from point data scanned from the surface of engineering objects. Other recent research activities have investigated eigenanalysis of images where some core algorithms have been developed to incrementally build and learn eigenmodels. This work has been applied to articulated human motion and speech driven facial animation. One other area of current interest in data/information fusion, where my research has been driven by defence/military applications with funding from British Aerospace and the newly established MOD funded Data Information Fusion Defence Technology Centre (www.difdtc.com).

 

Professor A.D. Preece

Deputy Head of School, Director of Research
Professor of Intelligent Systems

Research Interests

My research focuses on techniques for information provisioning and decision-support in complex environments. These require a fusion of aspects of:

 • knowledge technologies: particularly ontologies, problem-solving, and information quality.
 • agent technologies: particularly communication, resource identification, and coalition formation.
 • distributed computing technologies: particularly Web and Grid.

Application domains include e-science, e-healthcare, e-commerce, and e-response.

 

Professor C.B. Jones

Professor of Geographic Information Systems

Research Interests

My main research interests are in geographical information systems (GIS), computer cartography and the retrieval of geographically-specific information on the web. For several years I have worked on the representation of map features at multiple levels of detail, resulting in the development of multi-scale spatial databases and of techniques for automated map generalisation. Research on geographically-aware web search engines has been concerned with spatial indexing of web documents and images and with designing ontologies that represent knowledge about the terminology and form of geographical places. I have also worked on environmental change detection, map labelling, data integration and 3D modelling of terrain and of fossils.

 

Professor O.F. Rana

Professor of Performance Engineering

Research Interests

My research interests span three areas of Computing; (1) Problem Solving Environments (PSEs) for computational science and commercial computing, (2) Data analysis and management for large scale computing, and (3) scalability in high performance agent systems. Underpinning these three areas are the core concepts of "scalability" and "performance management" - which cover my research contributions - involving:

 • Performance modelling and simulation - in particular creating manageable models that can be confirmed by simulation (these models have primarily been based on Stochastic Petri Nets).
 • Execution performance - with a key focus on distributed objects.
 • Performance issues in large scale distributed systems - such as Computational and Data Grids.
 • Infrastructure support for improving user-perceived performance (and suggestions for improvements in infrastructure). This aspect also includes application demonstrators that illustrate performance problems.
 • Semantic support for monitoring and measuring performance.
 • Relation of application performance with system scalability, trust and reputation issues, and reliability.

 

Professor R.R. Martin

Professor of Geometric Computing

Research Interests

I am head of the Schools Visual Computing group, and Director for Scientific Programs for RIVIC (see across). My research interests lie broadly in the area of visual computing. On one hand, this encompasses geometric modelling and processing of curves, surfaces, solids, and meshes, with applications to areas such as CAD / CAM; reverse engineering and sketch input of solid models have been special interests. On the other hand, I am also interested in various topics in computer vision, image processing, and video processing, particularly where geometry is involved.

 

Professor S. Hu

Professor of Computer Vision

Research Interests

My research interests include digital geometry processing, video-based rendering, rendering, computer animation, and computer-aided geometric design. Recently, I have been working on recovering high-quality structure information from low-quality scans, interactive exploration of shape collections, interactive composition and editing of images and videos, and physically based fluid simulation.

 

Professor S. Hurley

Research Interests

I have been working in the area of mobile and wireless telecommunications for over two decades and I specialise in network design and optimisation. This mainly involves optimising the network infrastructure to provide the required services, in particular through the effective use of the radio spectrum and through base station configuration, site selection and optimal antenna placement.

 

Professor W.A. Gray

Professor of Advanced Information Systems

Research Interests

 • Metadata and its role in integration and interoperation of heterogeneous distributed information systems: the enrichment of metadata with quality measures and knowledge from knowledge bases and ontologies to improve the linking of data; reverse engineering of legacy systems to find conceptual models and business rules;
 • The design and architecture of distributed systems to support distributed concurrent working over networks in the areas of bioinformatics, concurrent engineering and health informatics - this includes the role of constraints, and architecture issues such as scalability and autonomy;
 • The role of metadata in constructing the information and knowledge layers of the Information GRID.

 

SeungjinWhang

Jagdeep and Roshni Singh Professor of Operations, Information and Technology

Codirector of the Stanford-National University of Singapore Executive Program in International Management

Director of the Advanced Leadership Program for Asian-American Executives

Academic Area: 

Operations, Information & Technology

Research Statement

Professor Whangs research interest is in supply chain management and the economics of information systems. He studied how demand information may be distorted in a supply chain, and what impacts a secondary market (where retailers exchange excess inventories) has on a supply chain. He has also addressed various pricing issues in a congestion-prone facility. For example, he studied the optimal priority prices in a queueing system where users have their private information about the benefit, time value and service requirement. Recently, he analyzed the menu of fixed-up-to-tariffs structure commonly used for mobile phone service and studied how demand uncertainty affects the retailers dynamic pricing strategy.

Show More

Bio

Seungjin Whang is the Jagdeep and Roshni Singh Professor of Operations, Information and Technology, Stanford Business School. He obtained a bachelor of engineering at Seoul National University, Korea (1974), master of arts (1983), master of science (1985), and PhD (1988), at the University of Rochester. He has been on the faculty of the Stanford Business School since 1987. His research interests include supply chain management and economics of information technology.

He has published widely in academic journals including Management Science, Operations Research, and Information Systems Research (ISR). In 2005 his paper “Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect,” coauthored with H. Lee and P. Padmanabhan (1997), was elected to be one of the “top ten most influential” papers in Management Science in its 50 years of publications history. Also, his paper “Optimal Incentive-Compatible Priority Pricing for the M/M/1 Queue,” coauthored with Haim Mendelson (1990), was the 7th most-cited paper among the papers published in Operations Research between 1952 and Aug. 2012. 

During 2006-2008 he served as senior editor to Information Systems Research. He teaches various courses in Supply Chain Management and has prepared cases on Tamagoya of Japan, Big Cola in Mexico, OnStar, POSCO, SAP R/3, Seven Eleven Japan, Toyota, and TSMC. He won Honorable Mention in Distinguished Teaching Award at the Stanford GSB in 1995-1996. At Stanford, he serves as codirector of the Stanford-NUS Executive Program. Outside, he serves on the advisory boards of Altos Ventures and Gilead Sciences. 

 

مرکز همایش