کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

اهداف

ü      بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه فناوری اطلاعات

ü      معرفی نوآوری های فناوری اطلاعات در حوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها

ü      بهره مندي از تجارب بين المللي در فناوری اطلاعات

ü      ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در فناوری اطلاعات

ü      تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و مدیران صنایع در حوزه فناوری اطلاعات

ü      شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه فناوری اطلاعات

ü         انتقال دانش فنی شهر هوشمند و ارتقای سطح دانش دستگاه های اجرائی مرتبط با این موضوع

ü         کمک به توسعه و گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی و توسعه ای شهر هوشمند

ü      آگاهی جامعه، اساتید و پژوهشگران از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوع شهر هوشمند

ü      تشویق پژوهشگران و متخصصان ذیربط در راستای تولید مقالات علمی مرتبط با موضوع

مرکز همایش