عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

اهداف

 • بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه فناوری اطلاعات
 • معرفی نوآوری های فناوری اطلاعات در حوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها
 • بهره مندي از تجارب بين المللي در فناوری اطلاعات
 • ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در فناوری اطلاعات
 • تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و مدیران صنایع در حوزه فناوری اطلاعات
 • شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه فناوری اطلاعات
 • ارتقاي دانش عمومي در زمينه مفاهيم سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و تبيين نحوه تاثيرگذاري اين مفاهيم بر اشتغال
 • معرفي چارچوبها و استانداردهاي ورود به حوزه سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات، توصيف الزامات و شرايط حصول نتيجه
 • ارايه تجارب موفق و آسيب شناسي تجارب ناموفق سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات سازمانها، شركتها و نهادهاي ايراني
 • ارايه تجارب موفق ساير كشورها در زمينه سرمايه گذاري و اشتغالزايي در فناوري اطلاعات
 • بررسي نقشه راه توسعه صنعت و صادرات فناوري اطلاعات ايران
 • كسب و كار، نوآوري و كار آفريني در صنعت و صادرات فناوري اطلاعات
 • شناسايي فناوريهاي نوظهور و فرصتهاي داخلي و صادراتي

حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران