کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
رییس شورای راهبردی کنگره

سرکار خانم زهرا اربابی

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر شورای راهبردی کنگره

جناب آقای سید محمد تقی بطحایی

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

اهداف

ü      بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه فناوری اطلاعات

ü      معرفی نوآوری های فناوری اطلاعات در حوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها

ü      بهره مندي از تجارب بين المللي در فناوری اطلاعات

ü      ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در فناوری اطلاعات

ü      تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و مدیران صنایع در حوزه فناوری اطلاعات

ü      شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه فناوری اطلاعات

ü         انتقال دانش فنی شهر هوشمند و ارتقای سطح دانش دستگاه های اجرائی مرتبط با این موضوع

ü         کمک به توسعه و گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی و توسعه ای شهر هوشمند

ü      آگاهی جامعه، اساتید و پژوهشگران از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوع شهر هوشمند

ü      تشویق پژوهشگران و متخصصان ذیربط در راستای تولید مقالات علمی مرتبط با موضوع

مرکز همایش