عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

روش تدوین مقاله

برای دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت Word اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت PDF اینجا کلیک کنید

حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران