همایش بین المللی فناوری اطلاعات
دریافت فرم ثبت نام نمایشگاه

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

دریافت کاتالوگ کنگره جهانی فناوری ها هوشمند 2017

برای دریافت کاتالوگ کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2017 اینجا کلیک کنید

 

catalogue.pdf (5.97 mb)

ستاد برگزاری کنگره

زبان /Language

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


 
 

 

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران