کنگره جهانی فناوری های هوشمند
دریافت فرم ثبت نام نمایشگاه

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

دریافت فرم B33

پژوهشگر گرامی جهت دریافت فرم ب 33  اینجا کلیک کنید

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران