همایش بین المللی فناوری اطلاعات




دریافت فرم ثبت نام نمایشگاه

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :



عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

دریافت فرم ب 12

پژوهشگر گرامی لطفا جهت دریافت فرم ب12 بصورت فایل word  اینجا کلیک کنید

پژوهشگر گرامی لطفا جهت دریافت فرم ب 12 بصورت فایل pdf  اینجا کلیک کنید

ستاد برگزاری کنگره

زبان /Language

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


 
 

 









مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران