عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران