کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتعضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 مهر 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 مهر 1396
آخرین مهلت ثبت نام 24 مرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 مرداد 1397
اعلام نتایج داوری 24 مرداد 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده مرکز همایش
مرکز همایش