کنگره جهانی فناوری های هوشمند
دریافت فرم ثبت نام نمایشگاه

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 26 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 26 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 10 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 19 آذر 1396
اعلام نتایج داوری 24 آذر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران